Plavecké kurzy pro veřejnost

Od roku 2023 jsme kurzy pro veřejnost převedli pod Plavecký klub Medúza (IČ 19127651), každopádně naši zákazníci tuto změnu nijak nepocítí. Nabízíme kurzy pro plavce i neplavce od cca 4 let do dospělosti bez omezení věku.  Kurzy probíhají dopoledne na bazénech při akvaparku ve Slaném a v Kladně, odpolední kurzy a sportovní kroužky pak v Kladně na bazéně vedle ZŠ Norská na Okrsku "0" a v akvaparku ve Slaném. Všechny naše kurzy vždy výkonnostně navazují na dosažené dovednosti dětí i dospělých až do závodní úrovně.
Kurzovné se platí již při zápisu !

Ve školním roce 2022/23 nabízíme tyto kurzy, sportovní kroužky:

  • Předškolní děti
  • Školní mládež - kurzy pro neplavce 
  • Školní mládež - zdokonalovací kurzy, sportovní kroužky
  • Kondiční plavání pro mládež, sportovní kroužek
  • Kurz plavání s ploutvemi a mermaidingu (Mořských panen)
  • Plavání pro dospělé - od neplavců po kondiční tréninky

Pro nové zájemce na kladenské kurzy je cca 14 dní před termíny zápisu možný záznam na případná uvolněná místa po přednostních zápisech dětí, které v současné době již kurzy navštěvují. Pro zařazení do optimálního kurzu potřebujeme znát plavecké dovednosti dětí (pokud nejsou neplavci a jsou starší osmi let). Přezkoušení nových zájemců se bude konat v úterý 17.1.2023 v 16.15 hod (vstup do šaten v 16.00 hod) na bazénu při ZŠ Norská, tzv. "Čtyřka".

KURZOVNÉ NELZE VRACET. Při závažném onemocnění (úraz, hospitalizace) lze po lékařském doložení za část lekcí poskytnout náhradní lekce v předem domluvených termínech.

Kurzy neprobíhají ve dnech školního volna dle MŠMT, případně ve dnech uvedených na průkazce pro daný kurz. Jarní prázdniny jsou podle rozpisu pro okres Kladno.