Školní mládež

- Kurzy (resp. sportovní kroužky) jsou zaměřeny na prohlubování základů výuky plavání až po zdokonalování všech plaveckých způsobů, včetně případné výuky plav. způsobu "delfín", základů akvabel, sebezáchrany a záchrany tonoucího i základů jiných vodních sportů. Děti jsou rozděleny do přibližně stejných výkonnostních družstev podle dosavadních dovedností ve vodě s přihlédnutím k jejich fyzickým možnostem. Celou výukou prolínají hry a herní prvky i rehabilitační cvičení a sebezáchranné prvky.

Dle výkonnosti probíhají zpravidla v 

úterý   14.45 - 15.30  neplavci 
úterý   15.30 - 16.15  začínající plavci 
úterý   18.00 - 19.00  kondiční plavání výborní plavci (cca 12-20 let)
čtvrtek 14.00 - 14.45  neplavci se základními plaveckými dovednostmi
čtvrtek 15.30 - 16.15  plavci C
čtvrtek 16.15 - 17.00  plavci A
pátek:  14.15 - 15.00  začínající plavci a plavci B

Pro nové zájemce na kladenské kurzy je před termíny zápisu možný záznam na případná uvolněná místa po přednostních zápisech dětí, které v současné době již kurzy navštěvují. Pro zařazení do optimálního kurzu potřebujeme znát plavecké dovednosti dětí (pokud nejsou neplavci a jsou starší osmi let). Přezkoušení nových zájemců se bude konat v úterý 11.6.2024 v 15.00 hod (vstup do šaten ve 14.45 hod) na bazénu při ZŠ Norská, tzv. "Čtyřka".

Cena pro školní rok 2024/25:  dle kurzu 2.300 - 1.800 Kč na školní pololetí (17 lekcí)