Kondiční plavání pro mládež

Zájmový kroužek je určen pro dobré plavce a zejména pro starší děti. Podmínkou je uplavat vcelku (bez zastavení a do 8 minut) alespoň 200 metrů jedním a 200 metrů druhým plaveckým způsobem a mít zvládnuté základy kraula (uplavat minimálně 25m). Kroužek probíhá 1x týdně vždy v úterý od 18.00 do 19.00 hod (60 minut). Mládež je seznamována se základy sportovního tréninku, zdokonaluje všechny čtyři plavecké způsoby (delfín, znak, prsa, kraul). Náplní kurzu je i nácvik správné techniky startů a obrátek, nácvik základních dovedností dalších plaveckých sportů (vodní pólo, akvabely, podvodní rugby ...), správné rozcvičení a protažení. I v tomto kurzu jsou rovněž hry a soutěže. Cílem kurzu je zábavnou formou dosáhnout mnoha nových dovedností, zlepšení plavecké techniky i výrazného zvýšení kondice absolventů od rychlosti po vytrvalost.

  •  Cena pro školní rok 2024/25:   1.800,- Kč na školní pololetí (17 lekcí)